«World»  : «Català»  : Regional


 Amèrica
 Andorra

 Àfrica
 Àsia
 Balears
 Catalunya
 Catalunya Nord
 El Carxe
 Europa

 Franja de Ponent
 L'Alguer
 Oceania
 País Valencià
 Regions Polars
Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Català»  : Regional Sites

Comarques i municipis dels Països Catalans
Ordenades alfabèticament i amb indicació , en els municipis , de la comarca a la qual pertanyen.
www.upf.edu/daupf/6ap2/61ex.htm
Dades dels Països Catalans
Dades sobre la geografia , la història , biografies , municipis , comarques , entitats , art , publicacions , etc. referits a totes les terres de parla catalana.
www.dadescat.info/
Fronteres i estats
Relació de països amb l'últim any de canvi de les seves fronteres , amb indicació del tipus de canvi.
www.geo.jazztel.es/fronteres.htm
La Taula del Sénia
Agrupació dels ajuntaments del voltant del riu Sénia (Baix Maestrat , Matarranya i Montsià) constituïda per superar , amb diàleg i treball en comú , els problemes que deriven de les divisions administratives d'aquestes comarques amb forts lligams geo
www.tauladelsenia.org/
Neop@tria
Fòrum de discussió per a totes les terres de l'antiga Corona d'Aragó.
neopatria.editboard.com/
Rinamed
Elaboració i realització d'una estratègia comuna entre agents locals de les regions de l'arc mediterrani occidental en matèria d'informació i de sensibilització de la població davant els riscos naturals.
www.rinamed.net/

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work