Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Eesti»  : Teadus Sites


World Eesti Teadus
World Eesti Teadus sites
Teadus.Eesti.world-sites.work
Eesti Geoloogiakeskus
Riigi geoloogiateenistuse ülesandeid täitev riiklik osaühing. Struktuur , tegevusalad , programmid , andmebaasid , väljaanded ja kontaktandmed. Eesti ja inglise keeles.
www.egk.ee/
Eesti Keele Instituut
Sõnastikud , raamatud , eesti murded , keeleteaduse bibliograafia , uurimisteemade publikatsioone , keelenõu , kohanimed , tekstikorpus , terminoloogia , tarkvara , Keeletehnoloogia sihtprogramm.
www.eki.ee/
Eesti Maaviljeluse Instituut
Taimekasvatuslike ja muud tüüpi põllumajandusuuringutega tegelev teadusasutus. Tutvustus , struktuur , kontaktandmed , dokumendid , väljaanded , uurimisteemad ja ürituste kalender.
www.eria.ee/
Eesti Matemaatika Selts
Info seltsi kohta ja teated.
www.ioc.ee/matem/EMS/
Eesti Ornitoloogiaühing
Eesti linnustiku kaitse , uurimine ja tutvustamine: projektid , uudised , ühing , ornitoloogiaajakiri Hirundo , Eesti lindude nimestik jm.
www.eoy.ee/
Matemaatika Olümpiaadid
Olümpiaadidest Eestis ja välismaal alates 1995. a: ülesanded , lahendused , kommentaarid , tulemused.
www.math.ut.ee/olympiaadid/
Matemaatikainstituut
Tallinna Tehnikaülikool.
www.staff.ttu.ee/~math/
Sõnastik
Eesti-Inglise ja Eesti-Vene veebisõnaraamat.
www.dictionary.ee/

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work