«World»  : «Esperanto»  : Socio


 Esperanto-movado

 Historio
 Homaj rajtoj
 Junuloj
 Korespondaj servoj
 Paco
 Politiko

 Religio
 Retaj poŝtkartoj
 Samseksemuloj
 Sekso
 Vegetaranoj
Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Esperanto»  : Socio Sites

World Esperanto Socio
World Esperanto Socio sites
Socio.Esperanto.world-sites.work
Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj - Internacia rondo de Esperantistoj-Handikapuloj
Informoj kaj gazetoj de la asocio estas troveblaj rete.
mujweb.cz/aeh-ikeh/
Bona Volo
Brazila bonfara institucio kun rilato al spiritismo.
www.boavontade.com/
Creative Commons
Kun permesilo de "Creative Commons" , vi daŭre estas la kopirajto-posedanto , sed permesas ke homoj kopiu kaj distribuu vian verkon kondiĉe ke ili mencias vin kiel ĝia aŭtoro – kaj nur sub la kondiĉoj de vi specifitaj.
creativecommons.org/choose/
Hejmpaĝoj en Esperanto
Pli ol 400 adresoj de esperantistoj prezentitaj angle.
donh.best.vwh.net/Esperanto/eaccess/eaccess.individuals.html
IFEF
Internacia Fervojista Esperanto-Federacio
ifef.free.fr/
Kanabemuloj
Ĉi tiu dissendolisto celas kunigi la fortojn de esperantistoj , kiuj ŝatas fumi kanabon.
groups.yahoo.com/group/kanabemuloj/
La Soraboj en Germanio
Informoj pri slavlingva etno en orienta Germanio.
www.sorbzilla.de/soraboj/sorabojengermanio/sbindex.htm
LabourStart
Ĉiutaga tutmonda sindikata novaĵservo.
www.labourstart.org/
Ligo internacia de blindaj esperantistoj
Informoj pri la asocio kaj pri la kongresoj kaj gazetoj de la blindula movado.
www.libe.slikom.info/
Monda Solidareco kontraŭ la Malsato
La helporganizo prezentas siajn projektojn.
www.globidar.org/
Movado sen Nomo
Pere de plikulturado de la koro , "Movado sen Nomo" volas reaperigi fratecon , bonecon , amikecon en la medioj , kie ofte ĉiuj valoroj forestas pro nura egoismo , pro la "mi"-kulturo.
users.skynet.be/fa582651/msn/
Organizo pri la Eŭropaj Minoritatoj
La TTTejo de minoritatoj eŭropaj , naciaj , regionaj , kulturaj kaj lingvaj , de popoloj aŭtoktonaj , de grupoj etnaj , de teritorioj specifaj , de regionoj je forta identeco kaj je federaciaj tendencoj en Eŭropo.
www.eurominority.eu/
Per-Esperanto-Juro
Dissendolisto por juristoj.
groups.yahoo.com/group/per-esperanto-juro/
Plantu por nia planedo
Projekto por subteni plantadon de arboj ekzemple en Brazilo kaj Benino.
take.esperanto.free.fr/plantu/
Rotaria Amikaro de Esperanto
RADE , fondita en 1928 , estas amikaro agnoskita de Rotario Internacia. La organizo informas pri sia agado.
radesperanto.monsite-orange.fr/

Next

Pages::1:2:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work