Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Frysk»  : Maatskippij Sites

FFJ Bernlef
Feriening foar Fryske studinten yn Grins.
www.bernlef.com/
FNP Ljouwert
De Frysk nasjonale partij yn de gemeente Ljouwert.
ljouwert.fnp.nl/
FNP Smellingerlân
Ofdieling fan it Frysk Nasjonale Party mei it program , de aktualiteiten , de minsken en it bestjoer.
www.fnp-smellingerlan.nl/
Frysk Genoatskip
It Frysk Genoatskip , oprjochte yn 1827 , spant him yn om it ûndersyk nei en de niget oan de Fryske skiednis en kultuer te befoarderjen.
www.friesgenootschap.nl/
Frysk Ynternasjonaal Kontakt
In jongereinferiening mei it doel om de Fryske jongerein bewust te meitsjen fan syn eigen taal en kultuer. Dêrby steane foaral de ynternasjonale kontakten sintraal.
www.fyk.nl/
WSSFS
Fryske studinten feriening yn Wageningen.
www.wssfs.wur.nl/

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work