«World»  : «Galego»  : Ciencia e tecnoloxía


 Agricultura
 Astronomía
 Medio ambiente

 Meteoroloxía
Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Galego»  : Ciencia e tecnoloxía Sites

Acuiuga
Dedicada á provisión integral de servizos , asistencia especializada e produtos innovadores para a produción e alimentación animal.
www.acuinuga.com/
Asociación do Profesorado de Tecnoloxía de Galicia (Apetega)
Contén información sobre as xornadas que organizan e regulamento da entidade. Mostra de proxectos , descargas e ligazóns.
www.apetega.org/
Asociación Galega de Comunicadores de Cultura Científica e Tecnolóxica
Entidade que ten por obxecto a promoción e difusión do coñecemento científico ao público en xeral.
divulgaccion.org/
Asociacion Micolóxica Sendeiriña
Sociedade ubicada no Val de Barcala , A Coruña. Novas e actividades.
www.blogoteca.com/sendeirinha/
Álbum da ciencia
Proxecto do Consello da Cultura Galega que recolle a memoria e o pasado dos científicos en Galicia. Consulta de biografías.
culturagalega.gal/albumdaciencia/
Campus do Mar
Entidade que aglutina intereses investigadores , docentes , económicos e sociais para xerar un ecosistema de coñecemento no ámbito mariño. Novas , servizos e formación.
campusdomar.es/
Centro de Investigacións Mariñas (CIMA)
Realiza unha investigación orientada e aplicada , para lograr a xestión racional e eficaz dos recursos mariños renovables , no ámbito da Comunidade de Galicia. Investigación , equipos e formación.
www.medioruralemar.xunta.es/cima
Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga)
É unha compañía científico tecnolóxica , que ten como misión principal favorece-la xeración de coñecemento en diversas áreas proporcionando servizos horizontais para satisfacer intereses científicos , tecnolóxicos e industriais.
www.cesga.es/
Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar)
O obxectivo fundamental é impulsar a cooperación entre institucións , centros de investigación e sector marítimo-pesqueiro , así como fomentar a implicación en actividades de I+D+I. Novidades , lexislación e proxectos.
www.cetmar.org/
Cidade Tecnolóxica de Vigo (citexvi)
Sociedad creada para apoiar , dar solucións e servir de instrumento á comunidade científica e tecnolóxica da Universidade en proxectos de I+D+i
www.citexvi.es/
CIS Galicia
Centro tecnolóxico que ten como misión aumentar a capacidade de innovación da industria galega. Localización , aplicacións industriais , eventos e proxectos.
www.cisgalicia.org/
CIS Madeira
Centro Tecnolóxico creado pola Xunta de Galicia para mellorar a posición competitiva das empresas do sector de transformación da madeira de Galicia. Proxectos , publicacións e formación.
www.cismadeira.es/
CSIC delegación de Galicia
Ocupa a representación institucional do Consello Superior de Investigacións Científicas na Comunidade Galega. Lexislación ambiental , boletín , servizos e publicacións.
www.delegacion.galicia.csic.es/
Divulgación 360
Espazo común da difusión e a comunicación da ciencia , a tecnoloxía e a innovación en Galicia. Axenda de actividades e recursos.
www.divulgacion360.org/
Efervesciencia
Espazo radiofónico de información científica. Novas , axenda e descarga de programas.
blogs.crtvg.es/efervesciencia/

Next

Pages::1:2:3:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work