«World»  : «Galego»  : Saúde


 Asociacións
Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Galego»  : Saúde Sites

Amianto, perigo
Traballo divulgativo dos posíbeis danos e das consecuencias que se poden derivar do uso do amianto no traballo , como contaminante extremadamente perigoso para a nosa saúde.
www.cigsaudelaboral.org/files/documentacion_saude/10000004/605/Amianto%20PERIGO.pdf
Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)
Entidade pública galega creada coa vocación de converterse no elemento nucleador do ecosistema de coñecemento e innovación en saúde en Galicia.
acis.sergas.es/
Axencia Galega de Emerxencias (Axega)
Ente encargado do estudio e da execución política autonómica en materia de protección civil. Actualidade e incidencias , estatísticas e novidades.
www.axega112.org/
Caderno de apoio á comunicación co paciente
Útil para entender que lle pasa ao enfermo , porque ten problemas para expresarse falando ou por escrito. Para o ámbito hospitalario e/ou consulta médica.
www.ceapat.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/cadernocaagalego.pdf
Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia
Información sobre a organización , documentación , cursos e servizos.
www.coprodega.com/
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac)
Hospital público xestionado pola Xunta de Galicia. Presentación , especialidades e servizos médicos.
hospitalcoruna.sergas.es/
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi)
Hospital público xestionado pola Xunta de Galicia. Presentación , pacientes e cidadanía , especialidades e servizos médicos.
chuvi.sergas.es
Cuadernillo da enfermeira
Novas e comentarios sobre sanidade e enfermería.
cuadernillosanitario.blogspot.com/
Fremap
Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermedades Profesionais da Seguridade Social. Servizos a empresas , traballadores e autónomos.
www.fremap.es
Galicia Saudable
Plan promovido polo goberno galego que quere axudarlle a gozar dos beneficios dunha vida máis activa e saudable. Novas , eventos e boletín.
deporte.xunta.gal/index.php?idMenu=81&idIdioma=2
Garla
Instituto dental e postural situado en Vigo e Redondela. Equipo , tratamentos e casos.
www.institutodentalyposturalgarla.com/
Guía para o Diagnóstico e Tratamento do Cáncro de Mama 2002
Información sobre a historia clínica , estudio preoperatorio e protocolo clínico de manexo de tumores mamarios.
www.programascancerdemama.org/images/archivos/mama/documentacion/guias_diagnostico/archivos/completo.pdf
Guia da Saúde
Para usuarios ou pacientes podan obter información sobre a súa dolencia , consellos de prevención e hábitos saudabeis.
www.isaga.eu/?page_id=5
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA)
Xestiona e coordina as políticas de prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia. Novas , oferta formativa e servizos.
issga.xunta.es/
Orfos de atención sanitaria
Información sobre as enfermidades raras e as súas peculiaridades. Sobre todo , pretende insistir na orfandade e desamparo sufridos pola minoría que as padece. Novas e entrevistas.
xornalismo-raro.blogspot.com.es/

Next

Pages::1:2:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work