«World»  : «Galego»  : Sociedade


 Asociacións
 Dereito
 Discapacidade
 Historia
 Política

 Problemáticas
 Relixión
 Solidariedade
 Traballo
 Xente
Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Galego»  : Sociedade Sites
World Galego Sociedade
World Galego Sociedade sites
Sociedade.Galego.world-sites.work
Bicis. info
Iniciativa na procura da implantación da bicicleta como modo de transporte cotián. Masa crítica , documentación e foros.
www.verdegaia.org/bicis/
Cedim
Proxecto europeo que pretende promover redes de cooperación transfronteiriza de ámbito municipal entre Galicia e o norte de Portugal. Centros , actividades , biblioteca e comunicación.
www.redecedim.eu/
Choco de Redondela
Marca colectiva de calamar procedente da pesca artesanal que garante a súa orixen desde a pesca. Donde mercar e codigo de trazabilidade.
www.chocoderedondela.com/
CSO A Casa Da Estación
Movemento Social Alternativo. Novas e explicación do seu modelo.
csocasadaestacion.blogspot.com.es/
Familias Galegas
Información facilitada pola Xunta de Galicia , sobre axudas , subvencións e trámites dispoñibles para unidade familiar.
www.familiasgalegas.org/
Grupo de Traballo Galego (GTG)
Publicación de artigos có obxectivo de achegar reflexións e ideas na procura dunha sociedade máis xusta e desenvolvida. Quén son , arquivos e blog.
www.grupodetraballogalego.com/
Marcha Mundial das Mulleres
Representación galega do movemento internacional de accións feministas que reúne grupos e organizacións de base que traballan para eliminar as causas da pobreza e da violencia contra o xénero feminino.
www.feminismo.info/webgalego/
Mulleres en Galicia
Servizo xurídico de asesoramento en liña para vítimas de violencia de xénero. Normativa , axudas , programas e recursos.
igualdade.xunta.es/
Portal Galego de Adopcións
Creado para facilitar e axudar a aquelas persoas que desexen adoptar a un menor nacional ou estranxeiro.
adopcions.xunta.es/
Trazamare
O consumidor final , cada vez que merca un producto pesqueiro tiquetado , pode comprobar a súa procedencia e as súas características.
www.trazamare.com/

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work