«World»  : «Kurdî»  : Çand û Huner


 Fîlm
 Komele
 Muzîk
 Nûçe û Medya

 Wêje
 Wênekêşî
 Şano
Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Kurdî»  : Çand û Huner Sites
Berbang
Malpereke bi zimanê kurdî , muzîk , wêne , helbest , dîmen.
berbang.tripod.com/
E-Wêje
Portala wêje , çand û hunera kurdî ye.
e-weje.com/
Gotinên Pêşiyan
Di malperê de gotinên pêşiyan , biwêj û gotinên bijarte hene.
www.gotinenpesiyan.com/
Kulturname
Nivîs , nirxandin , nûçe û gotarên çandî , hunerî û wêjeyî
www.kulturname.com/
Lotikxane
Mîzahên bêsansûr , rexneyên kesan bi karîkatur.
www.lotikxane.com/
Nefel
Malpereke dewlemend li ser klasîk , ziman , muzîk , e-pirtûk û çanda kurdî.
www.nefel.com/
Pêkenîn
Malpera pêkenî û rexnedarî bi kurdî.
www.pekenin.com/
Rojava
Nivîsên çandî û wêjeyî u beşa helbest he ye
www.rojava.net/

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work