Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Kurdî»  : Bazar û Aborî Sites


Diljen Pirtûk
Daxuyanîya pitûkên destpêka rêzimana kurdî û agahîya navnîşana xwastinê.
home.swipnet.se/diljen/
Dilovan Production
Agahderîya qulixayî CD yan muzîk û sînema.
www.salihdilovan.somee.com/
Garmyan
Firotina pirtûk û CD , agahderîya firoşgeh.
www.garmyan.com/

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work