«World»  : «Kurdî»  : Perwerde


 Unîversîte
Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Kurdî»  : Perwerde Sites
Dibistana Kurdî
Dersên kurdî , rêziman , plan û pirtûkên dersê , Kurdistan , lîstok û hwd bi kurmancî û dimilî.
www.diljen.com/
Kurdî Fêrbe
Ji bo ferbuna zimane kurdî , ser î le dibîstane kurdî. [sorani]
www.edu.lahti.fi/~kurdi/

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work