Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Nordfriisk»  : Selskap Sites

Frederik Paulsen
En kurt biografii faan die wedenskapsmaan mä hög bilen. [fering]
www.ferring-stiftung.net/index.php?id=6&L=2
Friisk Foriining
Di ferian stelt ham föör an beracht , wat at neis jaft uun a fresk kultüür. [mooring]
friiske.de/
Friisk Gesäts
Tekst faan't gesets , wat a lundai Schleswig-Holstian uun 2004 beslööden hää. [deutsch , mooring]
de.wikisource.org/wiki/Friesisch-Gesetz
Friisk Portaal
En auersicht auer a nordfriisk ferianer an ööder iinrachtangen , diar jo mä't nordfriisk befaade. [deutsch]
www.friiskportaal.de/
Hü kem ik uun a hemel?
Traktaat faan Werner Gitt - Die Bruderhand e. V. [PDF , fering]
bruderhand.de/download/Traktate/PDFs/0842-Himmel-Friesisch-Druck.pdf

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work