Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Norsk»  : «Helse»  : For helsepersonell Sites

World Norsk Helse For helsepersonell
World Norsk Helse For helsepersonell sites
For-helsepersonell.Helse.Norsk.world-sites.work
Dagens Medisin
Uavhengig nyhetsavis for helsesektoren som henvender seg spesielt til leger , tannleger , farmasøyter , sykepleiere studenter og innen disse fag , samt andre beslutningstakere i helsesektoren.
www.dagensmedisin.no/
Den norske jordmorforening
Selvstendig fagforening for jordmødre. Informasjon om organisasjonen , medlemsfordeler , takster og tidsskrift.
www.jordmorforeningen.no/
Den norske legeforening
Fagforening for leger og medisinstudenter i Norge. Nettstedet inneholder nyheter og informasjon om foreningens aktiviteter og interesseområder , samt om legers videre- og etterutdanning.
www.legeforeningen.no/
Helsebiblioteket
Offentlig nettsted fritt tilgjengelig for helsepersonell i Norge. Inneholder over 1800 tidsskrifter i fulltekst , medisinske databaser og en rekke andre verktøy og ressurser.
www.helsebiblioteket.no/
Legemiddelhåndboka
Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert , produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ.
www.legemiddelhandboka.no/
Legesiden
Startside for leger og annet helsepersonell. Inneholder direkte søk i Medline og andre søkemotorer , lenkebibliotek som omfatter de fleste medisinske spesialiteter og allmenne temaer.
www.legesiden.no/
MedNytt
Tjeneste fra «Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten» som har som å gi faglig støtte når nye metoder innføres i helsetjenesten. Databasen gir oversikt over nye metoder , lenker til vurderinger og en norsk omtale til noen av vurderingene.
www.mednytt.no/
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Kunnskapssenterets nettsider inneholder systematiske kunnskapsoppsummeringer og tilbyr kunnskap om effekt , nytte og kvalitet av metoder , virkemidler og tiltak innen alle deler av helsetjenesten i Norge.
www.kunnskapssenteret.no/
Norsk Helsenett
Landsdekkende kommunikasjonsnett som knytter sykehus og andre helseaktører sammen i et sikret elektronisk nettverk. Helsenettet eies av de statlige regionale helseforetakene.
www.nhn.no/
Norsk sykepleierforbund
Fagforening for sykepleiere , skal ivareta sykepleiernes interesser og rettigheter knyttet til lønn , arbeidstid , ansettelser og pensjon.
www.sykepleierforbundet.no/
Nuvaring
P-ringen som tilfører kroppen langt mindre østrogen enn p-pillen. Informasjon om produktet for helsepersonell.
www.nuvaring.no/
Oncolex
Oppslagsverk beregnet på helsepersonell om diagnostikk og behandling av kreft.
www.oncolex.no/
RELIS - Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
Offentlig finansiert tjeneste for helsepersonell i Norge som finnes etablert i alle helseregionene. Gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon og svarer på spørsmål fra helsepersonell om blant annet legemidler og terapi , bivirkninger , interaksjoner
www.relis.no/
Sykepleien. no
Nettutgaven av tidsskriftet Sykepleien. Helse- og sykepleierelaterte nyheter , lenker til andre nettsider med helserelatert stoff , fagartikler og debatt.
www.sykepleien.no/

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work