Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Slovensko»  : Znanost Sites


World Slovensko Znanost
World Slovensko Znanost sites
Znanost.Slovensko.world-sites.work
Agencija Republike Slovenije Za Okolje
Opazovanje , analiziranje in napovedovanje naravnih pojavov in procesov v okolju.
www.arso.gov.si/
Digitalna tehnika
Domača stran predmeta. Razpored in termini vaj.
dt.fe.uni-lj.si/
DMFA
Društvo matematikov , fizikov in astronomov Slovenije.
www.dmfa.si/
Društvo matematikov, fizikov in astronomov
Znanstvene in strokovne publikacije s področja matematike , fizike , astronomije in računalništva.
www.dmfa-zaloznistvo.si/
GeaBios
Zemljevidi Slovenije , astronomija , zemlja z neba (satelitske slike) , GPS navigacija. te plimne tabele za Mediteran.
www.geabios.com/
Kvarkadabra
Časopis za tolmačenje znanosti za tiste , ki njenega jezika morda ne govorijo tekoče , a želijo , hočejo razumeti njegov smisel.
www.kvarkadabra.net/
Predavanje dr. Dušana Petrača
Vesoljske sonde in mednarodna vesoljska postaja se predstavljajo v Sloveniji: Herman Potočnik-Noordung , načrti za vesoljsko postajo , marsovi projekti , Cassini.
www2.arnes.si/~mborion4/orion/predavanje.htm
Slavisticna revija
Časopis za jezikoslovje in literarne vede je časopis za slovenski jezik , književnost in zgodovino.
lit.ijs.si/sr.html
Slovensko Mikrobiološko društvo
O društvu , upravni odbor , aktivnosti društva , novice , obavestila , kongresi i srečanja.
www.smd.si/
Statistični urad Republike Slovenije
Banka statističnih podatkov , demografsko socialno področje , ekonomsko področj , okolje in naravni viri.
www.stat.si/
Teces
Tehnološki center za električne stroje. Informacijski portal.
www.teces.si/
Welding institut
Certificiranje , preiskave , preskušanje , kontrola , nadzor , raziskave in izobraževanje na področu varilstva.
www.i-var.si/

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work