«World»  : «Svenska»  : Hälso- och sjukvård


 Alternativmedicin
 Barn
 Farmaci

 Folkhälsa
 Medicin
 Mental hälsa
 Missbruk
 Organisationer
 Publikationer
 Regionalt
 Reproduktiv hälsa

 Sjukdomar och åkommor
 Skönhet
 Stödgrupper
 Syn
 Tandvård
 Utbildning
 Viktminskning
Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Svenska»  : Hälso- och sjukvård Sites
Försäkringskassan
Information om ekonomisk hjälp vid sjukdom och rehabilitering.
www.fk.se/privatpers/sjuk/
Giftinformationscentralen
Råd till allmänheten vid inträffade förgiftningstillbud samt information om akuta förgiftningar. Listor över giftiga växter och kemikalier.
www.giftinformationscentralen.se/
Kvantitativa (statistiska) och kvalitativa forskningsmetoder.
Översiktlig information om de vanligaste forskningsmetoderna.
www.infovoice.se/fou/
Medical Link
En informationstjänst på Internet för informationsgivare som vill nå ut till svenska sjukvården. Medicallink har mer än 2500 medicinska länkar.
www.medicallink.se/
PrimaVi
Guide till hälsa och friskvård med medicinska nyheter och frågelådor med svar från experter.
www.primavi.se/
SCADB
Svenska certifieringsföreningen för behandlare av alkohol- och drogberoende. Information om certifieringen samt priser.
user.tninet.se/~egq308s/

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work