Google
  Web world-sites.work
«World»  : «Tagalog»  : Kalusugan Sites


World Tagalog Kalusugan
World Tagalog Kalusugan sites
Kalusugan.Tagalog.world-sites.work
Ang mga Ehersisyo ng Falun Dafa
Impormasyon ukol sa ehersisyong Falun Dafa , mga posisyon , at iba't ibang pangkat ng Falun Dafa , lokasyon ng opisina na tagapamahala sa ehersisyong ito.
www.falunpilipinas.net/ehersisyo.html
California Poison Control System
Listahan ng mga pansamandaliang lunas sa pagkalason.
www.calpoison.org/
Halamang Gamot, Sariling Atin
Impormasyon ukol sa halaman na gamot para sa iba't ibang klase ng sakit
www.seasite.niu.edu/Tagalog/New_Intermediate_Tagalog/Reading_Lessons/LESSONS/halamang_gamot.htm
Kaalaman Para sa Bayan
Impormasyon ukol sa iba't ibang uri ng sakit , impormasyon ukol sa reproductive health , at kaalaman sa pag iwas sa sakit
kalusugan.ph/
Pagdadalang-tao (pagbubuntis)
Impormasyon ukol sa pagbubuntis at iba't ibang isyu kaugnay sa pagdadalang-tao
pagbuntis.blogspot.com/
Tuberkulosis
Mga sintomas at iba pang impormasyon ukol sa sakit na tuberkulosis o TB
www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/pdf/publication-pdfs/diseases-and-conditions/7600/doh-7600-tgl.pdf

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor
Directory listings are provided by Open Directory and modified by world-sites.work


Home | Links Exchange| Contact | Directory | Domain Name Registration | Links | My Sites


Copyleft 2005 world-sites.work